Your Past / Jou verlede

articleImage

Many things happened in our past in preparation for our future testimony. Do you have bad relationships that influence your future? There is hope but it is within YOU that it lies - you have to decide to make the change.

We all have issues, but we have to work on it - we have to forgive others and bless them and we need to work on our relationship with God. We cant love unless we first love God. God's love fills you and overflow in and through you. He shows you how to love, how the change in YOU will make the difference and how His love within you will flow through you by forgiving others and release them with a blessing to a loved future.

Your past

Beginet

Daar is baie goed wat in ons verlede gebeur het, wat ons voorberei vir toekomstige getuienis. Is daar slegte verhoudings in jou verlede wat jou hede beinvloed? Daar is hoop op herstel, maar dit begin by JOU. JY maak ’n besluit om te verander.

Almal het issues, maar ons moet werk daaraan, ons moet ander vergewe en hulle seen en ons moet ook aan ons verhouding met God werk. Ons kan nie lief hê as ons nie ’n vehouding met God het nie. God se liefde vul jou en vloei oor jou en deur jou. Die Here wys jou hoe jy kan lief hê, hoe die verandering in JOU die verskil maak en hoe die liefde van God wat in jou is, deur jou sal vloei en hoe maklik vergifnis is wanneer die Here jou vul met Sy liefde.

https://beginet.org/