Beginet julle huwelik reg

articleImage

BEGINET julle huwelik reg!

5 Metafore

 

 1. Die Skinkbord?

’n Stelling: Huweliksprobleme is heel eerste ’n aanbiddings probleem voordat dit ’n romantiese of liefdes probleem is.

 • Wie aanbid jy regtig?

 

 1. God is LIG.
 • 1 Joh. 1:5 – God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.
 • Wat is die implikasie hiervan vir ons lewens as die Woord vir ons sê: "God is LIG.” Wetenskaplikes kan drie dinge doen met lig:
  • Weerkaats
  • “Verdof”
  • Deur ’n prisma skyn
 • Wat doen jy met God wat LIG is, in jou lewe?

 

 

 1. ’n Vraag: Ken God jou?
 • Matt. 7:21-23 – “... Dan sal Ek openlik vir hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie.”
 • Joh. 14:6-7 – Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. As julle My ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle Hom en sien julle Hom.”
 • Ken” beteken ʼn persoonlike, intieme liefdesverhouding.
 • Kan jy met sekerheid weet dat God jou ken?

 

 

 1. Die Brug
 • Sonde het ’n kloof gebring tussen ons en God. Die mens het ’n Brug nodig om oor die kloof te kom.
 • Watter kant van die kloof staan jy?

 

 

 1. Die stoel

Jesus jou Verlosser en Here.

 • Verlosser: Hy wat aan die kruis al my sondes op Hom geneem het. 2 Kor. 5:21 – Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.
 • Here: Koning, Besitter, Baas, Bestuurder, Eienaar, Regeerder, Heerser. Iemand wat gesag en beheer het oor my lewe. Fil. 2:9-11 – “Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig1en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.
 • Wie sit regtig op die stoel van jou lewe?

 

Tyd vir ’n keuse!