Welkom by die LTN familie, Atterbury Trust!

articleImage

Welkom aan Atterbury Trust by die LTN familie!

Die Atterbury Trust is in 1998 gestig met die hoofdoel om tersiêre opvoeding van minderbevoorregte Afrikaanse studente te ondersteun. Daar is in die afgelope 20 jaar ongeveer 650 beurslenings toegestaan en meer as 400 studente het met hulp van die Atterbury Trust gegradueer. Die huidige sukseskoers van studente is 97%.

Die infrastruktuur rondom werwing, talentidentifisering, monitering van akademiese vordering is oor tyd gevestig en verfyn.

Atterbury se hart klop trots Afrikaans en 'n volgende doelstelling is die bevordering en uitbouing van kuns en kultuur. Die Atterbury Lynnwood Bridge is in 2011 voltooi en het vanuit die staanspoor by die ontwikkeling van talent betrokke geraak deur middel van kwaliteitproduksies en die toonaangewende Atterbury Nasionale klavierkompetisie.

Die Triomfkliniek is in 2013 in Pretoria-Wes geopen. Om meer te lees oor die Atterbury Trust, kliek hier: Atterbury Trust profiel .

#LTN

#AtterburyTrust