Gee JULLE vir hulle iets om te eet.

articleImage

Suid-Afrika ervaar tans ʼn “tegniese resessie” word gesê. Nou ja, die semantiek mag vir ekonome belangrik en insiggewend wees, maar vir Jan en Alleman sê dit nie veel nie. Die praktyk wys egter dat die ekonomie onder geweldige druk is en ʼn mens koop al hoe minder met dit wat tot jou beskikking is.

Dit is interessant om te hoor hoe dinge met mekaar verstrengel is . Alles is met alles verbind. Die resessie beteken groter werkloosheid, minder besteebare inkomste, hoër inflasie, hoër rentekoerse, groter skuld en so kan ʼn mens aangaan. Aan die einde is dit Jan en alleman wat die spit afbyt. Die manne met die vet salarisse en bonusse het min ongemak.

Mens dink onafwendbaar aan die nagenoeg 10 miljoen Suid Afrikaners wat werkloos is. Dit verteenwoordig ʼn betekenisvolle persentasie van die bevolking. Ek dink nie ʼn mens kan jou die trauma van ʼn werklose indink nie. Die emosionele spanning wat dit teweeg moet bring moet baie groot wees.

Om vir jouself en ander te kan voorsien is ʼn basiese behoefte by mense. Die krisis met jou selfverstaan is groot. Ons identiteit is, uiteraard verkeerdelik so verweef met wat ons doen en wat ons het. Dis een ding om vir iemand wat genoeg het, ook die sekuriteit van ʼn betrekking en gereelde inkomste, te sê dat jou identiteit nie in besittings en finansiële stabiliteit lê nie. Dis iets heeltemal anders as daar nie kos op die tafel is nie. Gevoelens van mislukking dreig om jou selfverstaan oor te neem.

Natuurlik kan ʼn mens jouself verontskuldig en na rede soek vir die nare toedrag van sake. Ons owerheid slaag nie daar in om ons land op ʼn pad van ekonomiese groei te plaas nie. Ondeurdagte gesprekke van onder andere grondonteiening sonder vergoeding dra nie by tot beleggersvertroue nie. Die buitensporige rand/dollar wisselkoers maak ons buitelandse skuld net groter en groter. Allerlei ondersoeke wat tans aan die gang is, wys presies hoe diep ons land en sy mense in die moeilikheid is.

Tog is ek nie daarvan oortuig dat die Here Christene verontskuldig en vryskeld van hul verantwoordelikheid om na die minderbevoorregte om te sien op grond van die wanbestuur, korrupsie en bedrog by invloedrykes nie.

Ek hoor in my gees hoe Jesus vir sy dissipels opdrag gee om die versamelde menigte tydens een van Jesus se buitelugpreke te versorg. Gee julle vir hulle iets om te eet, sê hy. Hulle, totaal oorbluf, reageer soos ons almal sou reageer. Dis een ding om te sê, gee julle vir hulle kos, maar waar is die kos. Vyf broodjies en twee vissies kom nie ver nie. Ons ken almal die verhaal.

Nadat Jesus die Vader vir die maaltyd gedank het, begin die dissipels uit te deel. Die verbasende is dat die kos nie opraak nie. Dit word net meer en meer totdat daar selfs 12 mandjies oorbly. Inaggenome die miljoene mense in Suid Afrika wat op en onder die broodlyn lewe kan ʼn mens voel dat jou kosmandjie skaars aan jou eie behoefte voldoen. Wat nog te sê die miljoene sorgbehoewende mense. Dit spreek my altyd aan as my tuinwerker sy ontbyt en middagete in twee deel sodat hy iets kan huis toe vat.

As ons wat ons het egter aan die Here toewy, is Hy in staat om op merkwaardige wyse te onderneem. Gee wat jy het. Gee op verantwoordelike wyse, maar gee.

Moenie kos weggooi nie. Dit is krimineel. Gee wat vanaand oorbly more oggend op pad werk toe by die straathoek af. Skryf ʼn bemoedigende boodskappie op die netjiese pakkie. Maak daarvan ʼn bediening.

Vries kos wat oorbly dit totdat iemand aan jou deur klop. Verwerk dit in ʼn dis wat meer mense kan voed. Skakel in by ʼn voedingskema.

Koop meer verantwoordlik en minder luuks en gooi wat jy spaar in ʼn blikkie totdat jy iemand daarmee kan seën.

Produsente en handelaars mag pryse van produkte nie sinteties manipuleer deur oorskot weg te gooi en te vernietig nie. Dit skreeu ten hemel.

Meeste mense kan sonder die ekstra gewig beter funksioneer. Kruisig die soet tand. Eet gesonder en spaar.

Gesondheidsprodukte het ʼn nuwe status simbool geword. Die produkte is peperduur. Ek google vanoggend en lees ʼn paar artikels wat wys hoe mense ʼn rat voor die oë gedraai word deur allerlei wondermiddels wat te koop aangebied word. Wees maar versigtig en maak seker dat die kool die sous werd is. Soos allergieë deesdae identifiseer word, moet ons almal permanent maskers dra. Kenners waarsku lankal dat baie sg. vitamiene en aanvullings niks meer doen as om die water, jy weet waar, te kleur nie.

Jesus sê..gee julle, nee gee JY vir hulle iets om te eet.

Groete, Jannie Pelser.