Johan Stander Helplift Gemeente Krugersdorp Noord

Sarel se Kitaar Projek

Kitaar Projek benodig 4 kitare

Sarel Streicher is sedert Augustus 2016 by ‘n gemeenskapsopheffingsprojek by Lesego Primary School te Muldersdrift betrokke. Leerders wat uit moeilike en arm omstandighede kom, word geleer om kitaar te speel.

Daar is op hierdie oomblik 12 leerlinge betrokke en hulle betrokkenheid by die projek het alreeds meegebring dat hulle akademiese prestasie verbeter het en dat hulle selfvertroue en selfbeelde reeds pragtige tekens van groei toon.

Ons het op die oomblik 8 klassieke kitare (met Nylon snare) beskikbaar. Ons kort nog 4 kitare.

Ons sal dit opreg op prys stel as daar iemand is wat dalk sulke kitare tuis het, wat glad nie meer gebruik word nie en wat hulle weg oopsien om die kitare vir ons te skenk.

 

 

Sarel's Guitar Project

4 Guitars still needed for the Project

Since August 2016 Sarel Streicher has been involved in a community upliftment project at the Lesego Primary School in Muldersdrift. Learners that come from difficult en poor conditions are taught how to play guitar.

Currently there are 12 learners involved in the project and this has already made a positive impact on their acamedic achievements as well as a visible impovement on their self confidence which is a beautiful sign of growth.

Currently we only have 8 classic guitars, but we still need 4 guitars to let them all play at the same time.

We would greatly appreciate it if there is anybody who has a guitar at home that isn't being used, to be donated for this project and these kids.